Adopce chrtů

Greyhound, Galgo a Podenko
Adopcí jednoho chrta nezměníte svět,
tomuto jednomu však určitě svět změnit můžete...